ADHD – Livet, en konstant kamp

AD/HD er en kjent diagnose i dagens samfunn og mange lurer på hvordan vi best mulig kan klare å håndtere den.

Under foredraget får du være med inn i Alexanders hverdag og verden. Han tar deg med helt tilbake til hans første skritt i skolekorridorene ved Rønvik skole i Bodø/Nordland.

En liten gutt fra Colombia står klar med skolesekken og venter på at Rektors velkomsttale skal bli ferdig. Uten å vite hvordan skoleåret ville bli eller hvordan elevene ville takle hans indre uro og tankekjør.

Vi blir godt kjent med en gutt som selv ikke var klar over de utfordringene som han måtte stå ovenfor i forhold til valg i hverdagen, Hyperaktivitet, impulsivitet
og passiv het.

Med humor og alvor tar han tak i de mest kjente problemstillingene rundt diagnosen og setter den på dagsorden med god kommunikasjon og samhandling i salen.

Alexander er opptatt av at alle barn skal bli sett, hørt og forstått.

Målgruppen er:
Barnehager, skoler, Helse – omsorgs- og sosialtjenester, inkl. familievernkontor, helstestasjoner, NAV, Barnevern, familiesentre, PPT, Fastleger, Politi, bruker og pårørendeorganisasjoner, spesialisthelsetjenesten, Frivillige organisasjoner, Studenter fra relevante grunnutdanninger, videreutdanninger eller masterstudier og andre instanser som møter barn og unge i sitt arbeid

Bookingskjema

Kontaktperson (obligatorisk)

Telefonnummer (obligatorisk)

Hvor skal foredraget holdes? (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Budsjettramme (obligatorisk)

Velg ønsket dato (obligatorisk)

Spørsmål?