Referanser

Her kan du lese referansesitater fra forskjellige steder hvor Alexander har holdt foredrag.

Guttekonferansen, Asker 2018
Et fengende, ærlig foredrag med Alexander Skadberg!
Ungdommene satt musestille og lyttet til hva denne unge, erfarne mannen hadde å fortelle. det ble et unikt samspill mellom humor og alvor under foredraget, men også et unikt innblikk i de menneskene han møtte på veien til å bli problemløser.
Topp foredragsholder, engasjerende, veiledende og gripende.
Voksne for barn Salten lokallag.
I dag 04.10.2018 hadde vi foredrag på Nord Universitet med Alexander. Det var fantastisk, Humoristisk, sårt, tankevekkende, viktig – og attpåtil krydret med felles lokale og nordnorske referansepunkter som gjorde det ekstra nært. Hele pakka med andre ord Tusen takk for at du kom og delte. Hilsen oss i arrangementskomiteen fra Nord Universitet, StudentiNord, Nordlandssykehuset, Sør Hålogaland Bispedømme og Voksne for barn Salten lokallag.

 

ADHD -Norge Vestfold

Alexander holdt et sterkt og inspirerende foredrag om livet sitt. Det var mye av historien, hvor vi med ADHD selv, eller med ADHD i familien, kunne kjenne seg igjen. Det kom mange gode tips på hvordan man kan skape struktur, og hvordan akseptere seg som man er. Om vi skulle ønske oss noe må det være mere tid. – Nan Y. Sønvisen

 

Fellesorganisasjonen (FO) Østfold

Fellesorganisasjonen i Østfold hadde i dag 02.oktober 2018 gleden av og høre Alexsander Skadberg på vår Temadag! Alexsander deler sin historie med varme, alvor, glede og inderlighet. Han har salen i sin hule hånd og mennesker blir rørt langt inn i hjerte. Refleksjonene og historien til Alexsander bærer et stort preg av klokskap og visdom! Alle som jobber med med mennesker i sårbare livssituasjoner , voksne og barn bør lytte til slike varme og hjerte gode mennesker som Alexsander ! Alle tilbakemeldinger på Alexsander sitt foredrag er uten unntak positive . Mvh Anne Marit Svenneby Fylkessekretær i Fo Østfold.

 

Statens helsetilsyn

Det var et veldig godt foredrag, med uvanlig gode vekslinger mellom alvor og humor, og var uten tvil høydepunktet på seminaret. Alle var begeistret!

– Marianne Noodt

 

Re videregående skole

Vi har en visjon om å være et godt sted å lære. Første fredag i skoleåret, starter vi opp med trivselsdag. Dette for å sikre at vi får satt fokus på et trygt og godt klassemiljøet og at vi som skole synliggjør at vi jobber med visjonen vår også i hverdagen.

I år startet vi trivselsdagen med et foredrag av Alexander Skadberg. Dette fungerte meget bra og elever og ansatte var godt fornøyde. Alexander er flink til å by på seg selv, han evner å bruke sin historie til å få i gang en refleksjon rundt hvem er jeg og hvordan har jeg blitt sånn.

Elevene jobbet videre med temaet i klassene og Alexander var med oss hele dagen, også når vi avsluttet med felles dans i hallen

Hilsen fra

Cecilie Langklep Bjørnøy

Rektor

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:

Vi hadde glede av å ha besøk av Alexander på vår sommerfest i juni 2017. Han trollbandt forsamlingen med sin historie. Vi ble imponert over måten den ble presentert på – nøkternt og i «små porsjoner» slik at vi fikk være med på en reise. Han inspirerte oss til å stå på for de som trenger det mest – de sårbare barna og ungdommene. Vi kan anbefale andre fylkesmannsembeter til å invitere han til tverretatlige samlinger eller eksterne kurs/seminarer. Ingeborg Næs.

Fosterhjemstjenesten i Stavanger

Søndagens foredragsholder var Alexander Skadberg med tittelen «Fra problembarn til problemløser»

Under foredraget tok han alle deltakerne inn i hans verden og oppvekst med sin ærlige og direkte måte og vi fikk bli kjent med personen som nå har  gjort hverdagen til en hverdag fylt med mestring , mot og stå på vilje.

Denne ungen mannen gav oss et ærlig og engasjerende foredrag som berørte samtlige deltakerne i salen.

Deltakerne lot seg begeistre over Alexanders formidlingsevne, og for mange ble dette helgens høydepunkt.

– Edel

ADHD – Norge Rana og Hemnes lokallag

Vi hadde besøk av Alexsander torsdag 14.april.2016 Foredrag: «Fra problembarn til problemløser». En entusiastisk og engasjert foredragsholder. Alexander gir alt og er et forbilde for mange som har samme utfordringer. Hans måte å ta frem livets utfordringer på gjør det spennende og interesant. Tiden flyr og foredraget er over før du får sukk for deg. – Vigdis

 

Fellesorganisasjonen (FO) – Østfold

”Vil trekke frem at Alexander fikk frem på en svært tydelig og god måte hvor viktig det er å forstå brukermedvirkning (også) som brukerinnflytelse på individnivå . Narrativet han brukte om sin egen historie fungerte veldig godt. Så vil jeg løfte frem en annen side ved det, som jeg mener var superviktig, fordi Alexander snakket for fagfolk fra de feltene.

Alexander ble en levende påminnelse om hvor viktig det er å huske på at ungdom ikke ER oppførselen sin. At alle mennesker skaper seg selv i møtet med andre hele tiden. Det ble et sterkt møte med en innmari begavet mann. Som når verden og han begynte å spille mer på lag, virkelig kan bære mer enn seg selv i samfunnet. Det er viktige møter for folka fra felta våre”
– Kristine

 

Sentralsykehuset – Østfold

”Et inspirerende sannhets vitne. Betydningen av å bry seg om sine medmennesker- å våge å se, har stor betydning for at det skal gå bra med den det gjelder.»
– Eirin

 

Barnevernstjenesten –  Sandnes

”Positiv og engasjert. Inkluderende og viser interesse for andre.  Er også Utadvendt. Foredraget er ærlig, personlig uten å bli preget av  negativitet, som vanskelige opplevelser ofte kan gjøre. Alexander formidler at alle har en mulighet både PGA av og til tross for det en har opplevd»
– Lilly Anne

 

Natteravnene – Bergen

”Alexander sin foredrag er troverdige, tidlige, ærlige, rett på sak. Han tar tilhørerne, og deltakerne sine hjerter.»
– Inga Alice

 

Bakgården Aktivitetsverksted- Stavanger

”Alexander sine foredrag bærer preg av en publikumsvennlig stil, han underholder, holder seg til tema, snakker om saker han skjønner og hans budskap er lett tydelig og klart»
– Georg

 

Organisasjonen, Voksne for Barn – Oslo

”Inspirerende og til ettertanke!»
– Karin

 

KBL Konferanse – Svolvær

Sterkt, veldig engasjerende. Du er energisk og fengsler ditt publikum med din virkelighet. Du får fram poeng jeg ikke har tenkt på før.»
– 
Lise”

 

Ravnanger ungdomskule

Veldig bra. Du treffer ungdommene, er engasjert og informerer godt!»
Hogne

 

ADHD Sogn og Fjordane Lokallag

Heftig historie å fortelle, viktig å få fram. I reine ADHD stil. Folk kjenner seg igjen.»
– Dagfrid

 

Universitetet i Stavanger

”Inspirerende, motiverende og innsiktsfult
– Annette

 

Norsk interesseforening for stamme

Alexander snakket for første gang offentlig om sin stamming og hvordan det påvirket barne- og ungdomsårene under årsmøtehelgen til Norsk interesseforening for stamme i begynnelsen av april 2016. For mange som stammer er det å ta ordet foran en stor forsamling en utfordring. Stamming er ofte forbundet med frykt, skam og dårlig mestringsfølelse. Alexander fikk oss til å le og smile i det ene øyeblikket og reflektere over vår egen stamming i det andre. Han beveget oss, vi var flere som ble rørt. Jeg kan varmt anbefale Alexander som foredragsholder!

– Martin Aasen Wright, styreleder i Norsk interesseforening for stamme