Foredrag med Alexander Skadberg

Gjør utfordringer til mot, mestring og ståpåvilje

Fra problembarn til problemløser

Bli med inn i Alexanders verden. En verden hvor tiden har stått stille alt for lenge og hvor alt som skal gjøres, helst skulle blitt gjort i går.

Du blir også kjent med den "ene" personen. Og hvordan den "ene" personen kan forandre alt, og gjøre livet til et sted fylt med mestring, mot og stå-på vilje.

Dette er et foredrag om: ADHD, mobbing, rus, adopsjon og psykisk helse.


AD/HD

I dette foredraget forteller Alexander åpent om livet med ADHD og konsentrasjonsvansker.

Hvordan er det egentlig å leve med spontanitet, manglende impulskontroll og mye sinne? Et informativt foredrag om en vanlig diagnose som påvirker livene til mange.


Barnevern

I foredraget "Barnevern" får du høre den sterke historien om Alexanders opplevelse med barnevernet. Stedet hvor han endelig ble sett, hørt og forstått. Hvor han traff den ene personen som skulle forandre alt.

Alt var ikke rosenrødt, men det hjalp å sette seg ned, lytte og å være seg selv. Må man være faget sitt hele tiden? Alexander mener at dette ikke er nødvendig, men at det å være seg selv kan være en god starter.


Taus 13

Mobbing er et problem vi aldri kan sette nok fokus på, og det er viktig at vi stadig fornyer dette fokuset. Alexander har selv opplevd å bli mobbet gjennom 13 år i skolen. Fordi han stammet, ikke ville lese høyt i klassen og ikke kunne snakke sammenhengende.

I foredraget "Taus 13" får du høre om Alexanders erfaring med mobbing. Om stammingen, og hvordan den skulle bli kilden til mange år med angst og traumer.


Han der renholderen

Dette er et gripende foredrag om livet, utenforskap og kampen for å passe inn. Og om viktigheten av å ha minst én som heier og sier høyt at du er god nok.

Som ung tenåring var Alexander Skadberg på full fart inn i et utsatt ungdomsmiljø i Bodø med rus, overgrep og kriminalitet. Foreldrene måtte gi slipp, og overlot Alexander til barnevernet. Fra han var fjorten bodde han på ungdomshjem. Han skulket og  kjempet seg gjennom ungdomsskolen. På videregående gikk det helt galt. Han droppet ut etter fire år og to forsøk på «å bli noe». Først 29 år gammel fikk han «bestått» på en skoleeksamen for første gang. Her forteller Alexander historien om hvordan han til slutt fant sin plass i skolesystemet, om den vanskelige veien fram til et fagbrev og hvordan han ble «Han der renholderen».

Forståelse redder liv

Alexander bruker sin mangeårige erfaring som "problembarn" inn og ut av ulike systemer og institusjoner, for å belyse problemer, vise hvordan man skaper kontakt med og hjelper barn som er i hans situasjon i dag.


Få et unikt innblikk i  psykisk helse hos vanskeligstilte barn,

”Heftig historie å fortelle, viktig å få fram. I reine ADHD stil. Folk kjenner seg igjen."

Dagfrid

ADHD Sogn og Fjordane Lokallag

Vi på Havang opplevde Aleksander som en foredragsholder med stor formidlingsevne. Han tok oss med på en reise i sin barn-og ungdom i en balansert blanding av alvor og humor som berørte oss. Han fremstår som scenevant og henvender seg til publikum på en personlig og engasjerende måte! Erfaringene og kunnskapene han deler er nyttig for alle som er engasjert i mennesket.

Oline Dalen, Miljøterapeut
Lillehammer brukerstyrte senter Havang

Aleksander formidler historien sin på en måte som griper ungdommen. Han eier scenen og klarer kunsten å balansere mellom det morsomme og det vonde.

Per Arthur Andersen, Helsesykepleier
Skolehelsetjenesten i bydel Frogner

BOOK FOREDRAG MED

ALEXANDER SKADBERG