Foredrag med Alexander Skadberg

Gjør utfordringer til mot, mestring og ståpåvilje

Fra problembarn til problemløser

Bli med inn i Alexanders verden. En verden hvor tiden har stått stille alt for lenge og hvor alt som skal gjøres, helst skulle blitt gjort i går.

Du blir også kjent med den "ene" personen. Og hvordan den "ene" personen kan forandre alt, og gjøre livet til et sted fylt med mestring, mot og stå-på vilje.

Dette er et foredrag om: ADHD, mobbing, rus, adopsjon og psykisk helse.


AD/HD

I dette foredraget forteller Alexander åpent om livet med ADHD og konsentrasjonsvansker.

Hvordan er det egentlig å leve med spontanitet, manglende impulskontroll og mye sinne? Et informativt foredrag om en vanlig diagnose som påvirker livet til mange.


Adoptert og forlatt

Om adopsjon, utagerende barn, psykisk helse og viktigheten av å bli forstått som "den lille kidden" du er


Alexander er barnehjemsbarnet fra Colombia som ble adoptert til Norge for så å bli barnevernsbarn igjen. Boka reiser blant annet spørsmålet om utenlandsadopsjon er det beste for barnet, om hva det vil si å vokse opp i en familie i det forgjettede "annerledeslandet" der du er og alltid vil forbli nettopp det: Annerledes.


Det blir sterke historier og rørende refleksjoner når redaktør og forfatteren fra Trysil, Tove Lie og foredragsholder og den nordnorske afro-colombianeren Alexander Skadberg, forteller om boken de to har skapt sammen. Avisa Nordland trillet en femmer på terningen. "Alarmerende adopsjonshistorie", skrev Aftenposten i sin anmeldelse om boka.


Men det blir ikke bare "hjerte smerte"og rystende fortellinger om et sint og utagerende barn, rasisme, rus, overgrep og utenforskap. Det blir også et morsomt og forsonende bokbad fylt av håp og deling av erfaringer som vil inspirere: om det å være en overlever, om søken etter identitet, kampen for å finne hjem og kunsten å forsone deg med å elske - og bli elsket - på avstand.


Han der renholderen

Dette er et gripende foredrag om livet, utenforskap og kampen for å passe inn. Og om viktigheten av å ha minst én som heier og sier høyt at du er god nok.


Som ung tenåring var Alexander Skadberg på full fart inn i et utsatt ungdomsmiljø i Bodø med rus, overgrep og kriminalitet. Foreldrene måtte gi slipp, og overlot Alexander til barnevernet. Fra han var fjorten bodde han på ungdomshjem. Han skulket og kjempet seg gjennom ungdomsskolen. På videregående gikk det helt galt. Han droppet ut etter fire år og å forsøke på «å bli noe». Først 29 år gammel fikk han «bestått» på en skoleeksamen for første gang. Her forteller Alexander historien om hvordan han slutter å finne plass i skolesystemet, om den vanskelige veien fram til et fagbrev og hvordan han ble «Han der renholderen».

Forståelse redder liv

Alexander bruker sin mangeårige erfaring som "problembarn" inn og ut av ulike systemer og institusjoner, for å belyse problemer, vise hvordan man skaper kontakt med og hjelper barn som er i hans situasjon i dag.


Få et unikt innblikk i psykisk helse hos vanskeligstilte barn,

”Heftig historie å fortelle, viktig å få fram. Jeg behersker ADHD stil. Folk kjenner seg igjen."

Dagfrid

ADHD Sogn og Fjordane Lokallag

Vi på Havang opplevde Aleksander som en foredragsholder med stor formidlingsevne. Han tok oss med på en reise i sin barn-og ungdom i en balansert blanding av alvor og humor som berørte oss. Han fremstår som scenevant og henvender seg til publikum på en personlig og engasjerende måte! Erfaringene og kunnskapene han deler er nyttig for alle som er engasjert i mennesket.

Oline Dalen, Miljøterapeut
Lillehammer brukerstyrte senter Havang

Aleksander formidler historien sin på en måte som griper ungdommen. Han eier scenen og klarer kunsten å balansere mellom det morsomme og det vonde.

Per Arthur Andersen, Helsesykepleier
Skolehelsetjenesten i bydel Frogner

BESTILL FOREDRAG MED

ALEXANDER SKADBERG