Har du vurdert å bli fosterhjem?

Hvert sekund, hvert minutt, hver time, hvert døgn og hvert år sitter mange tusen barn og unge å venter på å få plass i et godt og trygt hjem å vokse opp i.  Jeg har snakket med mange av disse barna, de barna som nesten er blitt glemt av samfunnet og systemet, de barna som sitter på vent, på vent i sitt eget liv.

Men du, hva venter de egentlig på? Disse barna venter på å få muligheten, muligheten som mange andre barn med «normale» vilkår har, gjøre de vanlige oppgavene og innfri de normale forventningene som samfunnet krever av dem.

En ungdom jeg fikk et brev fra skrev: Det å leve livet sitt i en  paragraf er som å være den en katten i pappesken, den ene katten som ser at de andre kattene blir hentet og for så å få et nytt hjem. Du blir den ene katten som sitter igjen å venter og prøve å gjøre deg mest mulig til slik at de velger akkurat deg.

Kan du være den ene person som velger det ene barnet?

Fosterhjem, familiehjem, beredskapshjem. Navnene er mange, men hva vil det egentlig si å være hjem som tar imot fosterbarn? Og hvilke barn og unge er det som kommer dit?

Fosterbarn er som alle andre barn – de er forskjellige. De kan av ulike årsaker ikke bo hjemme med sin biologiske familie. Det er av stor betydning at disse barna får et trygt hjem hvor de kan ha en god utvikling i en viktig fase i livet.

  • Et fosterhjem er et hjem som tar imot fosterbarn inn i sin vanlige hverdag uten ekstra forsterkning eller ekstra veiledning. Begge fosterforeldrene har ofte arbeid utenfor hjemmet. Oppfølgingen av et fosterhjem er jevnlig og etter en fastsatt plan.
  • Et forsterket fosterhjem kalles ofte et familiehjem, og er et hjem hvor det er ekstra ressurser. Dette kan for eksempel være ved at en av de voksne er frikjøpt og har sin jobb i hjemmet med å være fosterforelder. Et familiehjem får tettere veiledning enn et fosterhjem, og får også ulike kurs for å lære mer om barn med forskjellige utfordringer.
  • Et beredskapshjem er et hjem som tar imot barn akutt. Da kommer barnet til hjemmet ofte samme dag som hjemmet blir forespurt om å ta imot barnet. Beredskapsplasseringer varer i relativt kort tid. Det kan være alt ifra dager til måneder, men det er en midlertidig plassering mens det avklares hvor barnet skal bo videre.

 

Jeg vet at det er mange familier der ute som sitter å lurer på om de er gode nok, om de kan og om de kommer til å mestre utfordringene som ligger å venter på dem hvis de velger å si ja til å bli fosterforeldre.

Fosterfamilien Johannesen sier:

Dette er en fantastisk mulighet og en erfaring å ta med seg videre i livet. Det å kunne gi det lille ekstra til noen som virkelig trenger det gjør at du finner godfølelsen i deg. Det er ikke alle dager som er like, men de dagene som er bra er de dagene man skal ta med seg videre.

Jeg vil anbefale alle som er innom tanken på å bli fosterhjem, søker om å bli det.  Det er stort behov rundt om i hele landet  og det er barn og unge der ute som trenger akkurat oss!

 

29 kommentarer til “Har du vurdert å bli fosterhjem?”

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.