Hvorfor trenger barna akkurat deg?

BODØ, endelig er jeg hjemme, lukten, sjøen, folkene alt er bare perfekt, det er bare sommeren som manglet.

Allerede på tirsdag 09.08.2016 startet Arctic Race of Norway-festen med en storstilt familiefest på Bratten Aktivitetspark.

Arrangementet har fått navnet Arctic Champion og tar sikte på å være en uhøytidelig konkurranse hvor kjente og ukjente bodøfamilier møtes til duell, ledet av selveste Dag-Erik Pedersen. Det ble servering av grillmat og alle fikk anledning til å prøve ut Brattens aktivitetstilbud. I tillegg til konkurranser fikk alle som kom være med i trekningen av flotte premier.

– Arrangementet skulle være et hyggelig familiearrangement for små og store, ikke minst for alle fosterfamilier som ble invitert spesielt til å delta. Ikke alle kan, vil, eller skal bli fosterhjem, men alle kunne få informasjon om ordningen og behovet.

Thor Hushovd og Dag-Erik Pedersen ledet årets arrangement, det er svært hyggelig å se de store gutta engasjerer seg!

Treårsavtale

Bufetat, region nord har inngått en treårsavtale med Arctic Race of Norway i forkant av fjorårets ritt. Gjennom avtalen får Bufetat og Fosterhjemstjenesten i Nord-Norge mulighet til å markedsføre behovet for fosterhjem under hele rittet.

Dette skjer gjennom tilstedeværelse på stand i start- og målområdet, samt med markeringer langs alle etappene. I år arrangeres i tillegg Arctic Champion for første gang, med mål om å belyse behovet for fosterhjem i området og i regionen for øvrig.

– En god oppvekst varer livet ut. Arctic Race of Norway genererer et stort engasjement i befolkning i regionen og landet for øvrig.

Foredrag

Foredrag med Alexanders metode på Mindsenteret.

Var så heldig å få muligheten til å ta med meg et helt nytt foredrag inn i arrangementet.  jeg holdt et foredrag der jeg snakket om viktigheten av jobben fosterforeldre gjør og hvorfor barna trenger akkurat deg og den du er, sett fra mitt eget perspektiv som tidligere barnevernsbarn.

Barn, fosterforeldre, familier, region direktøren i bufetat og flere ansatte var tilstede, det viktigste for meg var at budskapet kom fram og det gjorde det! Den jobben fosterforeldre gjør rundt om i dette langstrakte lande vårt er veldig bra. jeg bøyer meg i støvet for det arbeidet som har blitt lagt ned og ikke minst det arbeidet som skal gjøres de neste årene!

En fantastisk dag på bratten er over, følg med på Arctic Race of Norway!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.